KWALITEIT

Kwaliteit wordt gewaarborgd door:

  • Registratie bij Kwaliteitsregister Paramedici
  • Lidmaatschap Ergotherapie Nederland
  • Bij- en nascholing
  • Inter- en multidisciplinair overleg

Klachtenafhandeling

Mochten er onverhoopt toch klachten zijn, maak het bespreekbaar met de ergotherapeut, zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Mocht dit niet het lukken, kunt u uw klacht kenbaar maken bij het Adviespunt van Zorgbelang Nederland. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen. Voor meer informatie en de regionale adviespunten:

www.zorgbelang-nederland.nl

Bij een ernstige klacht kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Paramedici (KLP). De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met u opnemen. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht: www.klachtenloketparamedici.nl

 

ErgoThuis - Berkelplein 216C, 6301 ZK Valkenburg - T: 06-46576430 - M: audrey.dreessen@ergothuis.nl

© ErgoThuis - 2018

ErgoThuis

Berkelplein 216C, 6301 ZK Valkenburg - T: 06-46576430 - M: audrey.dreessen@ergothuis.nl

© ErgoThuis - 2018

ErgoThuis

Berkelplein 216C, 6301 ZK Valkenburg
T: 06-46576430 - M: audrey.dreessen@ergothuis.nl

© ErgoThuis - 2018

ErgoThuis

Berkelplein 216C, 6301 ZK Valkenburg
T: 06-46576430

M: audrey.dreessen@ergothuis.nl

© ErgoThuis - 2018